top of page

Bezoek wethouder Arjen Kapteijns

Op 9 december 2022 bracht wethouder Arjen Kapteijns (wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptie, tevens verantwoordelijk voor stadsdeel Centrum), vergezeld door Hassan el Houari (stadsdeeldirecteur Centrum) op uitnodiging van het College van Regenten een bezoek aan het Heilige Geesthofje. Reden van het bezoek was het enkele maanden geleden verschenen coalitieakkoord “Voor een stad die tegen een stootje kan”. Belangrijk gespreksonderwerp was het verduurzamen van monumenten en in het bijzonder het oudste hofje van Den Haag. In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over het actualiseren van gemeentelijke regels voor beschermde stadsgezichten en monumenten om verduurzaming te vergemakkelijken, rekening houdend met de monumentale status. Het College van Regenten zal samen met wethouder Kapteijns nader bekijken wat de beleidsmatige en financiële mogelijkheden voor het uit 1616 stammende Heilige Geesthofje zijn om de gewenste verduurzamingsslag te kunnen maken.

IMG_7056_edited_edited_edited.png
bottom of page