Hier vindt u leuke, interessante verhalen en gebeurtenissen, die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in Het Heilige Geesthofje tijdens de monumentendagen.