Hier vindt u leuke, interessante verhalen en gebeurtenissen, die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in Het Heilige Geesthofje tijdens de monumentendagen.

Het Heilige Geesthofje
Paviljoensgracht 125
2512 BM Den Haag

070 36 35 264

E-MAIL _LOGO_HOFJE_30x30mm_autocontrast_
ANBI logo.png

© 2020 Het Heilige Geesthofje