Hier vindt u informatie over de historie van Het Heilige Geesthofje aan de Paviljoensgracht in Den Haag.

Het Heilige Geesthofje
Paviljoensgracht 125
2512 BM Den Haag

070 36 35 264

E-MAIL _LOGO_HOFJE_30x30mm_autocontrast_
ANBI logo.png

© 2020 Het Heilige Geesthofje