Hier vindt u informatie over de historie van Het Heilige Geesthofje aan de Paviljoensgracht in Den Haag.