E-MAIL _LOGO_HOFJE_30x30mm_autocontrast_

Het Heilige Geesthofje
Paviljoensgracht 125
2512 BM Den Haag

Contactpersoon:
mevr. A.M. Oolders-Rung
(beheerder)

070 36 35 264
(op werkdagen tussen 08:00 tot 12:00 uur)
of via info@hetheiligegeesthofje.nl