anthonie van blocklandt

Dit altaarstuk hangt boven de schouw in de regentenkamer en is ca. 1579 geschilderd door Anthonie van Blocklandt in opdracht van een Haagse instelling of opdrachtgever. Op het paneel ziet u de Heilige Geestmeesters brood en geplukte meerkoeten uitdelen aan kinderen, kreupelen en vrouwen. De voorstelling is gesitueerd in de Grote Kerk. Midden boven de voorstelling ziet u een naar boven vliegende duif, het symbool van de Heilige Geest.

Onder het paneel staat de tekst:
"Vergadert u gheen schatten op de aerde, daer de motte en de roest schendet ende daer de dieven door graven ende steelen. Maer vergadert u schatten in den Hemel, daer ze noch de motte noch de roest niet en schendet en daer de dieven niet door en graven noch en steelen."

oftewel:
"Verzamel geen schatten op de aarde waar ze door motten en roest bederven en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten in de hemel waar noch motten noch roest ze bederven en waar de dieven niet inbreken noch stelen.


Deze mooie woorden zijn ontleend aan Mattheüs 6:19-20 (de Bergrede), en worden aldaar gevolgd door de spreuk (Mattheüs 6:21): "Want waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn." Een aansporing om geld aan de Heilige Geest te schenken.

                                                        
Anthonie van Blocklandt is omstreeks 1533 geboren in Montfoort. Hij was de zoon van Cornelis van Blocklandt, die in Montfoort schout of burgemeester was. Anthonie kwam in de leer bij zijn oom in Delft, Hendrick Sweersz, en daarna enige jaren in het atelier van Frans Floris in Antwerpen. In 1552 keerde hij terug naar Montfoort, waar hij trouwde met de dochter van de burgemeester, Geertruyd Cornelisse. Hij vestigde zich aan de Langendijk in Delft en schilderde in die tijd voornamelijk naakten.

Anthonie schilderde in de zogenaamde vroeg-maniëristische stijl. Samen met Joost de Beer, die eveneens door Frans Floris was opgeleid, zou Blocklandt zijn stempel hebben gedrukt op de maniëristische richting die de Utrechtse schilders rond 1590 kozen. Buiten kijf staat dat Anthonie van Blocklandt door zijn tijdgenoten een zeer gewaardeerd kunstenaar was.
Tot de leerlingen van Van Blocklandt behoorden Cornelis Ketel en Michiel Jansz van Miereveld, die zijn meester op zijn sterfbed schilderde. Anthonie van Blocklandt (soms ten onrechte Van Montfoort genoemd) stierf op 18 oktober 1583 in Utrecht.